لوازمی که برای آرایش اعضای صورت مانند: چشم، مژه، ابرو، گونه و لب کاربرد دارند.